Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Master Social Work

De master Social Work duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters. In deze semesters komen telkens drie leerlijnen terug.

Vier masterclasses

In beide studiejaren doorloopt u twee masterclasses. Een masterclass is een samenhangend studieonderdeel waarin u beroepscompetenties ontwikkelt en een stevige kennisbasis verwerft.

Iedere masterclass begint met een startseminar van twee dagen, inclusief overnachting. Hier krijgt u een toelichting op het thema en de leerdoelen van de masterclass. Inspirerende gastsprekers uit het werkveld, de wetenschap en het beleid presenteren actuele ontwikkelingen in relatie tot het thema van de masterclass.

Een masterclass wordt afgesloten met een integrale eindopdracht die betrekking heeft op de ontwikkeling van de (eigen) beroepspraktijk.

Drie leerlijnen 

De drie leerlijnen komen terug in alle masterclasses en eindopdrachten.

In deze leerlijn verdiept u zich in de vakkennis. De leerlijn bestaat uit modules op de volgende gebieden:

 • sociale interventiekunde
 • sociale vraagstukken en beleidsontwikkelingen
 • organisatie en beleid
 • organisatieontwikkeling
 • beroepsinnovatie en professionalisering
   

Inhoud

 • opdrachten uit en voor de eigen werkpraktijk
 • ontwikkelingen in theorievorming over:
  • sociaal werk
  • samenlevingen
  • sociale interventies
  • professionaliseringsvraagstukken
  • sociaal beleid op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal niveau 

U voert zelf praktijkgericht onderzoek uit en levert hiermee een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van de (eigen) beroepspraktijk.

Inhoud

 • kennismaking met verschillende vormen van onderzoek;
 • analyse van een vraagstuk in de eigen praktijksituatie;
 • verkenning van de mogelijke oplossingsrichtingen bij dit vraagstuk;
 • onderzoek dat aansluit bij de implementatie, evaluatie of verbetering van de oplossing.

Reflectie op uw competentieontwikkeling staat centraal in deze leerlijn. Een coach ondersteunt u hierbij. Tijdens trainingsdagen ontwikkelt u specifieke vaardigheden, zoals:

 • de rol van adviseur;
 • het overdragen van kennis, inzichten, ideeën en instrumenten in de beroepspraktijk.

Aan het einde van beide studiejaren toont u tijdens een assessment aan hoe u sturend bent in uw professionele ontwikkeling, in uw organisatie en in de beroepspraktijk.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 september 2016