Hogeschool van Amsterdam

Competenties

Na afronding van de master Social Work bent u een goed onderlegde senior professional die op masterniveau over de volgende competenties beschikt.

Innoveren en praktijk

U ontwikkelt betekenisvolle, verbeterde, vernieuwde en nieuwe benaderingen in complexe beroepssituaties. Zowel zelfstandig als in co-creatie.

Regisseren en beïnvloeden

U bent ondernemend en voert de regie. In ontwikkelingstrajecten met verschillende disciplines en sectoren bent u de leidende en verbindende persoon. U communiceert en beïnvloedt op een passende manier.

Kennis mobiliseren, toepassen en ontwikkelen

U ontsluit, bewerkt en past beschikbare kennis toe in het kader van innoveren en praktijk ontwikkelen, onderzoeken en professionaliseren.

Onderzoeken

U zet praktijkgericht onderzoek in ten behoeve van innovatie en praktijkontwikkeling.

Professionaliseren

U stuurt uw eigen professionele ontwikkeling en draagt bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk in het sociale domein.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 september 2016