Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Voor deze masteropleiding betaalt u geen regulier collegegeld. De kosten bedragen € 8.500,- per deelnemer per jaar. 

Daarnaast moet u rekening houden met een bedrag van  ca. € 250,- voor de aanschaf van literatuur. 

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verdiepen of je wilt specialiseren. Kijk voor meer informatie op de site van  Dienst Uitvoering Onderwijs.

Teambeurs primair onderwijs

Volg jij samen met (minimaal) een andere leraar van dezelfde school de Master Professioneel Meesterschap? Dan kan jouw school in aanmerking komen voor de teambeurs primair onderwijs. Deze beurs is bedoeld om leraren in teamverband laten leren, zodat zij beter in staat zijn na de opleiding hun kennis in te zetten voor schoolontwikkeling. De beurs subsidieert onder andere (delen van) collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en studieverlof. De subsidie wordt gezamenlijk aangevraagd en ondertekend door het bevoegd gezag, het team van leraren en betrokken schoolleider(s). Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juli 2017