Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Voor deze masteropleiding betaalt u geen regulier collegegeld. De kosten bedragen € 8.500,- per deelnemer per jaar. 

Daarnaast moet u rekening houden met een bedrag van  ca. € 250,- voor de aanschaf van literatuur. 

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verdiepen of je wilt specialiseren. Kijk voor meer informatie op de site van  Dienst Uitvoering Onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 maart 2017