Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

De opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op, maar de ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2017