Hogeschool van Amsterdam

De studie

Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. De opleiding richt zich op ambitieuze docenten die hun professionaliteit als docent willen verdiepen en verbreden.

De tweejarige opleiding bestaat uit vier semesters:

  1. Perspectieven op leren;
  2. Perspectieven op school- en onderwijsontwikkeling;
  3. Perspectieven op school en omgeving;
  4. Synthese.   

De didactische aanpak wordt getypeerd door een kennis- en reflectie/vaardighedenlijn. De kennislijn bevat hoorcolleges van vooraanstaande gastdocenten van diverse universiteiten en hogescholen. 

Rode draad is de onderzoekslijn. Deze start al in het eerste jaar met een probleemanalyse en literatuuronderzoek. In het tweede jaar voert u een interventie in de eigen onderwijspraktijk uit en evalueert u de effectiviteit hiervan in de masterthesis.

De opleiding maakt een koppeling tussen individuele professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Uw eigen leervragen zijn een direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten en worden tegelijkertijd gekleurd door die activiteiten. Uw leeractiviteiten hebben daarnaast ook een meerwaarde voor de onderwijsorganisatie. Dit betekent dat uw werkgever zich ook betrekt bij het studietraject. 

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verdiepen of je wilt specialiseren. Kijk voor meer informatie op de site van  Dienst Uitvoering Onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 juli 2017