Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om tot de master Pedagogiek te kunnen worden toegelaten, moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Je hebt een Bachelor of Education, een Bachelor of Social Work of een afgeronde bachelor/masteropleiding, in combinatie met een pedagogisch/didactische aantekening verkregen aan een hogeschool of universiteit.
 • Een werk- of stageplek in een pedagogische organisatie waar je minimaal vier uur per week activiteiten kunt uitvoeren in het hoger pedagogisch kader.
 • Je doorloopt de intakeprocedure.
 • Een Bewijs van Toelating van de examencommissie masteropleidingen. 

Intakegesprek 

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent, vindt er een toelatingsgesprek plaats met de intakefunctionaris van de opleiding. Om je voor te bereiden op dit gesprek moet je een dossier samenstellen met daarin:

 • Je curriculum vitae;
 • Relevante diploma’s die voorwaardelijk zijn voor de toelating;
 • Functieomschrijving huidige functie (minimaal hbo-niveau);
 • Bewijsstukken waaruit minimaal 2 jaar relevante werkervaring blijkt;
 • Een document (2 A4) dat door jezelf geschreven is en waarin je (in een lopende tekst) jezelf introduceert en je motivatie voor de opleiding onderbouwt. Je verwerkt daarin de volgende elementen:
  • Een heldere introductie van jou als professional
  • Een beschrijving van de professionele doelstellingen die je wil bereiken door het volgen van de masteropleiding
  • Een sterkte/zwakte analyse van jezelf, voor zover relevant voor de masteropleiding Pedagogiek
  • Een beargumenteerde (voorlopige) keuze voor de specialisatie Leren en Innoveren of Zorgcoördinatie
  • Geïllustreerd aan de hand van een casus/verhaal uit jouw praktijk.

Als je toegelaten wordt, ontvang je een toelatingsbewijs van de examencommissie van de opleiding. Dit bewijs heb je nodig om te kunnen starten met de opleiding.

Heb je interesse in het volgen van de master Pedagogiek en voldoe je aan de instroomeisen? Meld je dan via e-mail bij het onderwijsbureau masteropleidingen: masters-foo@hva.nl. Het onderwijsbureau informeert je over de gang van zaken bij het intakegesprek.

Toelatingseisen losse module 

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Er wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juni 2017