Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Voordat je je definitief kunt inschrijven voor deze opleiding, dien je te beschikken over een Bewijs van Toelating . Hieronder vind je de stappen voor inschrijving.

Inschrijven

Stuur uiterlijk 15 augustus 2017 een e-mail met je cv naar masters-foo@hva.nl om je aan te melden voor een toelatingsgesprek. Als dit met een positief advies wordt afgerond, krijg je van de Examencommissie een Bewijs van Toelating. Dit heb je nodig om te kunnen starten met de opleiding. Je schrijft je vervolgens in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Let wel op, je kunt alleen worden toegelaten als je inschrijving uiterlijk 31 augustus 2017 is afgerond. Voor meer informatie ga je naar www.hva.nl/inschrijven.

Intakeprocedure

  1. Stuur een e-mail naar  het onderwijsbureau masteropleidingen voor een intakegesprek: masters-foo@hva.nl. Het onderwijsbureau informeert je over de gang van zaken bij het intakegesprek.
  2. Stel je portfolio samen dat je nodig hebt voor het intakegesprek.

Inschrijven losse module

Als je een losse module (contractonderwijs) wilt volgen, meld je je aan bij masters-foo@hva.nl. Je krijgt dan een intakeformulier, dat je samen met je cv en een kopie van je eerste- of tweedegraads diploma per e-mail terugstuurt.

De coördinator van de opleiding nodigt je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke module je kan volgen. Als de uitkomst positief is word je, nadat de betaling is geregeld, ingeschreven. Een reguliere student moet zich vóór 1 september van een studiejaar inschrijven, maar als contractstudent kun je je ook tussentijds inschrijven. Houd er hierbij wel rekening mee dat de meeste colleges van het eerste semester in september beginnen en die van het tweede semester in februari.

Als contractstudent beschik je over dezelfde faciliteiten als reguliere studenten. Je krijgt een HvA-account en een studentenpas.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 juli 2017