Hogeschool van Amsterdam

Vakstudie

Naast specialisatievakken, volg je ook algemene modules.

Module Inhoud
Adviseren en Begeleiden in een Lerende Organisatie Het uitgangspunt van deze module is jouw rol als motor en inspiratiebron voor collega's binnen en buiten de organisatie. Je leert begeleidingsvaardigheden. Daarnaast bestudeer je theorieën over de (eigen) lerende organisatie en pas je deze toe. Deze module volgt iedereen, ongeacht de specialisatie.
Specialisatie: Zorgcoördinatie

De specialisatie Zorgcoördinatie is gericht op het verbeteren van de ketenaanpak rondom kinderen en jongeren. Je gaat leren om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdorganisaties kritisch te analyseren. Met als doel om uiteindelijk een betere aanpak van individuele zorgvragen te realiseren.

Specialisatie: Leren en Innoveren

De specialisatie Leren en Innoveren is gericht op kwaliteitsverbetering van het leren van leerlingen door middel van interventies op het klassenniveau, op het schoolniveau en op het niveau van de relatie met de omgeving. Je neemt een leidende rol en bent als projectleider of curriculumvernieuwer betrokken bij onderwijs- en schoolontwikkelingsprocessen in relatie tot de omgeving.

Beheer en Beleid in Organisaties De module Beheer en Beleid wordt door iedereen gevolgd. Je leert hoe je een organisatie kunt analyseren vanuit een organisatiekundig perspectief. Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden. Hoe kun je strategisch handelen? Hoe krijg je veranderingen voor elkaar?
Onderzoekslijn

Elke student volgt ook de onderzoekslijn. Daarin wordt toegewerkt naar het zelfstandig kunnen uitvoeren van onderzoek. In deel één is aandacht voor de empirische cyclus en leer je hoe je verantwoord onderzoek kunt begrijpen, opzetten, uitvoeren en rapporteren. In deel twee komt het inrichten en uitvoeren van een kleinschalig kwantitatief onderzoek met behulp van SPSS aan bod. In deel drie is er aandacht voor de kenmerken van het kwalitatieve onderzoek en de kwalitatieve onderzoeksopzet.

Afstudeeronderzoek

In deze afsluitende module ga je zelfstandig een (praktijkgericht) empirisch onderzoek uitvoeren.

Werkplekleren Tijdens de opleiding bouw je een zogenoemd 'praktijkdossier' op. Daarin verzamel je de diverse producten van je opleiding en reflecteer je op je eigen professionele groei.  
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 september 2016