Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het programma is zo opgezet dat je wordt uitgedaagd om alle opgedane kennis direct toe te passen binnen je eigen organisatie. De focus ligt op samenwerking en integratie: hoe kunnen onderwijs en jeugdzorg elkaar versterken? Elke student neemt daarbij zijn eigen deskundigheid mee. Dat maakt het leerproces boeiend en interessant.

Je start de opleiding met de module Adviseren en Begeleiden. Het uitgangspunt van deze module is de professional als motor en inspiratiebron voor collega´s binnen en buiten de eigen organisatie. Daarnaast doe je in het eerste jaar ervaring op met de onderzoekmatige benadering van je vakgebied. Je legt in de modules Onderzoeksmethoden een basis voor het zelfstandig kunnen uitvoeren van onderzoek. Verder kies je je specialisatie

In jaar twee start je met de module Verandermanagement. Je leert een organisatie analyseren en krijgt kennis en tools aangereikt rondom leiderschap en veranderkundig denken.

Je rondt de opleiding af met een afstudeeronderzoek en een portfoliogesprek. 

Colleges worden gegeven op woensdag tussen 13.40 - 21.10 uur (wijzigingen in lestijden voorbehouden).

13.40-15.20* Onderzoekslijn Hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten
15.20-17.00* Studiegroep Voorbereiding van opdrachten en presentaties voor de inhoudelijke modules
17.00-17.50* Pauze In het restaurant zijn lekkere warme maaltijden te krijgen
17.50-19.30* Inhoudelijke module Hoorcollege, werkcollege, presentaties
19.30-21.10* Inhoudelijke module Hoorcollege, werkcollege, presentaties.

*Wijzigingen in de lestijden voorbehouden

  • Het studiejaar telt 40 onderwijsweken.
  • Minimaal zeven contacturen per week. Reken daarnaast op 24 uur zelfstudie per week.
  • De totale studie omvat 75 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2017