Hogeschool van Amsterdam

Specialisaties

Binnen de Masteropleiding zijn er twee specialisaties: Onderwijs en Zorgcoördinatie, en Leren en Innoveren. Voor beide specialisaties staan 19 studiepunten. De keuze voor jouw specialisatie maak je pas in het tweede semester van het eerste jaar, nadat je uitgebreide voorlichting hebt gehad.

Leren en Innoveren 

Deze specialisatie draait om het verdiepen van je kennis over pedagogisch en didactisch handelen in de klas, waarbij je óók oog hebt voor het dagelijks leven en de omgeving van leerlingen buiten de school. 

Na deze specialisatie weet je hoe je ontwikkelingen in de -nationale en internationale- omgeving van de school kunt vertalen naar visie, beleid en de dagelijkse praktijk. Je bent dan een expertleraar, gespecialiseerd in innovatie van leren en onderwijzen. Dat betekent dat je ook aanjager en inspiratiebron kunt zijn voor mensen binnen én buiten je school. Je weet behoeften van leerlingen te vertalen met nieuwe onderwijskundige ideeën. Je kunt systeemdenken en begrijpt implementatieprocessen. En, last but not least; je kunt planmatig en onderzoekend werken.

Als je voor deze specialisatie kiest, is het noodzakelijk dat je tenminste vier uur per week op een school werkt. Dat is onder andere nodig voor het uitvoeren van opdrachten. Daarnaast neem je deel aan een uitwisselingsprogramma. Om onderwijsontwikkelingen in internationaal perspectief te kunnen plaatsen is er een uitwisselingsprogramma met Zwitserland/Liechtenstein of Estland.

Als afgestudeerde kun je werken als onderwijskundige, lerarenopleider, middenmanager of projectleider op een school of bijvoorbeeld als beleidsmedewerker. Het volgen van deze specialisatie geeft overigens geen onderwijsbevoegdheid.

Onderwijs en Zorgcoördinatie

Zorgcoordinatie is een brede specialisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijs- en zorgbeleid én individuele levens komen op één punt samen. 

Om tot een passend onderwijs- en zorgaanbod te komen staat de zogenoemde ketenaanpak rondom kinderen en jongeren centraal. Wie doet wat en wanneer? De ontwikkeling van een helikopterview is daarbij erg belangrijk. Je gaat leren om een visie te vormen op soms complexe processen binnen de samenwerking tussen onderwijs en zorg.  Dat doe je door de theorie in de praktijk te brengen. Ook leer je hoe je die processen kunt onderzoeken en beïnvloeden.

Onderdeel van deze specialisatie is een studiereis naar Kopenhagen.

Als afgestudeerde van de specialisatie Onderwijs en Zorgarrangementen kun je werken als staffunctionaris, beleidsmedewerker, procesbegeleider, adviseur of coach, methodiekontwikkelaar, coördinator, middenmanager of projectleider bij scholen, instellingen voor jeugdzorg, gemeenten of onderwijsondersteunende instellingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juni 2017