Hogeschool van Amsterdam

De studie

Elke leraar, pedagoog of sociaal agoog kan zich weleens afvragen: ‘Wat nu? Hoe kan ik beter worden in mijn werk? Blijf ik doen wat ik doe, of ben ik toe aan een stap in mijn carrière?’. De masteropleiding Pedagogiek helpt je om een antwoord te vinden op deze vragen en stelt je in staat om inhoud te geven aan je ambities. De opleiding biedt je niet alleen flink wat verdieping van je kennis over leer- en ontwikkelingsprocessen, maar leert je ook –heel praktisch- om te gaan met verschillende krachtenvelden in èn tussen organisaties.

Het lijkt steeds ingewikkelder te worden om leraar, pedagoog of jeugdwerker te zijn. De individualisering, een groeiende complexiteit van jeugdproblematiek enerzijds en een terugtrekkende overheid anderzijds maken het werk behoorlijk veeleisend. Er ontstaat steeds meer behoefte aan op masterniveau geschoolde pedagogen en docenten, die kunnen bijdragen aan het formuleren van antwoorden op maatschappelijke kwesties.

Master Pedagogiek  

In de tweejarige masteropleiding Pedagogiek staat de verbetering van onderwijs en opvoeding centraal. Daarbij draait het om de samenhang tussen onderwijs, opvoeding en de wereld van vandaag. Een school of een jeugdzorginstelling is immers geen eiland, maar een actieve deelnemer aan de samenleving.

Met deze opleiding wordt je expert op je vakgebied. Je leert innoveren en ontwikkelt beleidsmatige vaardigheden, waarmee je een voortrekkersrol kunt innemen in je eigen organisatie. 

De tweejarige deeltijdopleiding Master Pedagogiek leidt op tot de titel Master of Education (MEd).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 september 2015