Hogeschool van Amsterdam

Beroepsrollen

Bij de masteropleiding Pedagogiek pas je wat je leert meteen toe op de werkelijke praktijk van vandaag. Wat betekent dat voor jouw beroepsuitvoering als je straks klaar bent? We hebben vijf beroepsrollen beschreven waarin je je tijdens de opleiding verder ontwikkelt totdat je startklaar bent als master.

Na je opleiding kun jij al deze rollen vervullen en combineren. Dat is best een stevige opgave. Je bent:

1. Expert op je vakgebied

Je bent uitstekend op de hoogte van belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen in je vakgebied en deelt deze kennis niet alleen, maar vertaalt die ook naar praktische oplossingen. Je inspireert je collega's. De dingen die je doet en de ideeën die je deelt kun je onderbouwen met literatuur en onderzoek.

2. Methodisch werker en coach

Als coach kun je je collega's motiveren, begeleiden en ondersteunen. Je speelt een rol bij het invoeren van veranderingsprocessen en bij het werken met nieuwe methodieken.

3. Gevorderd professional en bruggenbouwer

Als bruggenbouwer werk je samen met professionals binnen en buiten je eigen organisatie. Je kunt (een netwerk van) mensen aansturen, om tot afstemming en tot samenwerking te komen. Je begrijpt organisaties en organisatieontwikkelingen. En je geeft leiding aan multidisciplinaire teams bij het uitvoeren en evalueren van interventies. 

4. Innovatief ontwerper en ondernemer

Welke initiatieven zijn noodzakelijk voor verbetering of vernieuwing binnen jouw organisatie? Wat moet er gebeuren en wat is daarvoor nodig? Je ziet werk en je pakt het op. Je ontwerpt innovaties, plannen van aanpak, materialen en instrumenten. Dat doe je op basis van de nieuwste inzichten in je vakgebied. En daarbij beperk je je niet tot het ontwikkelen alleen; je neemt ook het initiatief tot de implementatie en evaluatie ervan.

5. Onderzoeker

Zoals blijkt uit bovenstaande rollen, heb je een kritische en onderzoekende houding. Je initieert nieuwe ontwikkelingen en kijkt kritisch naar de resultaten van alle in gang gezette vernieuwingen. Je voert daarvoor ook praktijkgericht onderzoek uit en je evalueert onderwijs- en zorgaanpakken. Hoe effectief zijn ze? Wat gaat er mis in de praktijk? Wat zou een oplossing kunnen zijn? 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 november 2015