Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Master Legal Management

De master Legal Management wordt vanaf september 2018 gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als u aan de eisen voldoet die het ministerie stelt, betaalt u het wettelijk collegegeld. In studiejaar 2019-2020 is dit € 2.083,-. Als u niet aan de eisen voldoet, betaalt u het instellingscollegegeld. In studiejaar 2018-2019 bedraagt dit € 8.234,-.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Houd naast het collegegeld rekening met kosten voor literatuur en de studiereis. Dit is ongeveer € 350,- per studiejaar.

Geen studiefinanciering

Als deeltijdstudent komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, een studievoorschot of studentenreisproduct. Kijk voor eventueel aanvullende mogelijkheden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 13 juni 2019