Hogeschool van Amsterdam

Competenties

Na het succesvol afronden van de master Legal Management kunt u:

  • innovatie van juridische dienstverlening vormgeven en/of professioneel ondersteunen;
  • juridische dienstverlening (re)organiseren en coördineren;
  • organisatieprocessen in de rechtspraktijk coördineren;
  • teams van professionals aansturen;
  • ontwikkelingen herkennen die kansen bieden voor de verbetering van juridische dienstverlening;
  • praktijkgericht onderzoek (laten) verrichten om innovaties en verbeteringen te verantwoorden en bepalen wat nodig is om deze effectief in de organisatie in te voeren;
  • de verantwoordelijkheid voor afgesproken resultaten nemen en mogelijkheden zoeken om het eigen functioneren en dat van de organisatie te verbeteren.
29 mei 2015