Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Master Structural Engineering

De opleiding Master in Structural Engineering is niet bekostigd door het Ministerie van OCW. Daarom geldt voor deze opleiding het aangepast collegegeld van € 3.800,- per studiejaar (exclusief studieboeken en voorschriften).
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 23 september 2016