Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Maritiem Officier

In het eerste half jaar kies je een minor. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Binnen of buiten de opleiding. Bijvoorbeeld de minor Maritime Engineering. Een technische minor met aandacht voor scheepswerktuigkundige en elektrotechnische systemen. Of Maritime Navigation. Een minor waar meer nautische elementen aan de orde komen zoals navigatie, technisch tekenen en nautische instrumenten. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over minoren.

Daarnaast doe je weer een zeestage van vijf maanden, meestal bij dezelfde rederij als de eerste stage. Nu krijg je opdrachten, waarbij je zelfstandig een vraag of probleem op nautisch óf technisch gebied – afhankelijk van je gekozen afstudeerrichting - analyseert en advies uitbrengt. Ter afronding van je studie vindt een eindgesprek plaats.

Tijdens de hoofdfase (d.w.z. vanaf het tweede jaar) moet je verplicht een aantal cursussen doen zoals Basic Training, Maritieme Radiocommunicatie, Radar Waarnemer, Proficiency en Advanced Fire Fighting en een cursus op het gebied van Milieu.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 november 2016