Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je op hva.nl/diplomawaardering.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Om je goed voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen kun je een voorbereidende cursus volgen bij de Hogeschool van Amsterdam. Zo’n cursus ondersteunt en stimuleert je bij het leren van de lesstof voor het 21+ toelatingsexamen.

Als je de opleiding MWD wilt volgen is het belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst in woord en schrift. Om als buitenlandse student toegelaten te worden geldt daarom de eis dat je naast een gelijkwaardig buitenlands diploma in het bezit bent van het Diploma Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2-II). De Hogeschool van Amsterdam neemt het toelatingsexamen NT2-II niet af. Meer informatie vind je onder Staatsexamen Nederlands.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 juli 2017