Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Je kunt je niet meer inschrijven voor studiejaar 2017-2018. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Lees meer.  

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

Bij de voltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening toetsen we je algemene kennis en begrip en geven we college waarin we jou een beeld geven van de theorieën en begrippen die we in de opleiding gebruiken. In het praktijkgedeelte testen we jouw communicatieve vaardigheden, om zo kennis te maken met oefeningen en training als werkvorm.

Programma:

10:45 – 11:00 uur inloop
11:00 – 11:20 uur introductie
11:20 – 12:00 uur toetsing
12:00 – 12:10 uur pauze
12:10 – 13:00 uur theoriecollege
13:00 – 14:00 uur praktijkles

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • woensdag 23 augustus

Deelname aan de studiekeuzecheck op woensdag 23 augustus is alleen mogelijk als je:

  • als zittend student in het hoger onderwijs in 2017 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
  • in het studiejaar 2016-2017 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;

al voor 1 mei 2017 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen.

Het studiekeuzeadvies is gebaseerd op de uitkomst van een theorietoets en een praktijktoets die je maakt tijdens de studiekeuzecheck. Je krijgt een positief advies als je voor beide toetsen een voldoende haalt. Als je voor beide toetsen een onvoldoende haalt, krijg je een negatief advies om te starten met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 juli 2017