Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Je studeert af als startbekwame maatschappelijk werker en bent onder andere werkzaam als buddy, reclasseringswerker, jeugdhulpverlener of gezinsbegeleider. Je oefent deze functies zowel in het bedrijfsleven als in non-profit organisaties uit.

Gedurende je opleiding ontwikkel je een professionele beroepshouding ten aanzien van de samenleving, het werkveld en je toekomstige cliënten. Je leert jezelf kennen. Je weet wat je kunt, wat je wilt ontwikkelen en wat je als professional aan een instelling en aan cliënten te bieden hebt.

Je werkt goed samen met collega’s in en buiten de instelling en je weet hoe je anderen kunt mobiliseren. Je hebt je in het laatste jaar van je opleiding gespecialiseerd en je neemt op dat gebied extra kennis en vaardigheden mee het werkveld in.

Als maatschappelijk werker ondersteun je mensen bij het oplossen van hun problemen. Je doet dit vaak in samenwerking met collega’s van binnen en buiten je eigen instelling. Het contact met cliënten varieert van enkele korte gesprekken tot een langdurige begeleidingsrelatie.

Je ondersteunt cliënten bij:

 • het opvoeden van kinderen
 • relatieproblematiek
 • rouwprocessen
 • een conflict op het werk
 • het zoeken naar huisvesting
 • het oplossen van schuldproblematiek
 • het vinden van een baan

Gedurende het begeleidingstraject ben je een professionele gesprekspartner. Je kijkt waar het probleem vandaan komt en let daarbij ook op ontwikkelingen in de maatschappij. Je maakt samen met je cliënt een hulpverleningsplan en je begeleidt je cliënt bij de uitvoering.

De functie van maatschappelijk werker verschilt per instelling en wordt afhankelijk van het werkveld anders genoemd. De kern van de functie is echter bij elke instelling dezelfde: je helpt mensen bij het omgaan met problemen in hun dagelijkse leven.

Voorbeelden van mogelijke beroepen:

 • bedrijfsmaatschappelijk werker bij de politie Amsterdam
 • ambulant ondersteuner bij een psychiatrische dagopvang
 • medisch maatschappelijk werker in een ziekenhuis
 • maatschappelijk werker in de ouderenzorg
 • gezinsbegeleider bij jeugdzorg

MWD'ers werken jn:

 • (jeugd) hulpverlening
 • dak- en thuislozenzorg
 • ziekenhuizen
 • reclassering
 • psychiatrie
 • geriatrie/organisaties voor ouderen
 • raad voor de Kinderbescherming
 • eigen praktijk
 • bedrijfsmaatschappelijk werk
 • vluchtelingenwerk
 • asielzoekerscentra
 • verslavingszorg
 • gevangeniswezen

Het maatschappelijk werk heeft een eigen beroepsvereniging: de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Je kunt hier als student MWD ook lid van worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017