Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

MWD is een competentiegerichte opleiding waarin theorie zo veel mogelijk wordt verbonden aan de beroepspraktijk. Een competentie is het totaal van kennis, vaardigheden en houding wat je inzet in beroepssituaties.

In het onderwijs komen een aantal centrale beroepsvraagstukken en beroepstaken op verschillende manieren aan de orde. Zo pak je in werkgroepen een fictief praktijkprobleem aan met behulp van literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er practica waarin je leert handelen in de praktijk. Zo ontwikkel je je competenties.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids bij de verschillende leerjaren.

Tijdens je opleiding volg je hoorcolleges met ongeveer 200 studenten. Je krijgt les in werkcolleges met ongeveer 26 medestudenten en neemt deel aan trainingen in groepen van ongeveer 13 studenten.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Vanaf de eerste dag van je opleiding staat een studentbegeleider je bij met raad en daad. Je bespreekt samen je studievoortgang, ambities, studieplanning, maar ook je studieproblemen.

Tijdens de sb-groepsbijeenkomsten leer je reflecteren op je eigen competentieontwikkeling: tot welk niveau ben je gevorderd, waar moet je aandacht aan besteden en in welk programma ga je aan deze competenties werken? In het eerste blok maak je kennis met verschillende leerstrategie├źn.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juli 2017