Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Met een onderzoekende houding en de juiste onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je vakkennis op peil te houden en je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

In het eerste semester van het eerste jaar leer je hoe je een praktijkgericht onderzoek opzet. Je kijkt welke vaardigheden, vragen en methodologie je gaat gebruiken voor dit onderzoek.

In het tweede jaar ben je in het eerste semester bezig met Kwalitatieve Analyse. In dit vak ligt de focus op kwalitatieve dataverzamelingsmethoden, analysetechnieken en hoe je dit op een juiste manier kan rapporteren.

Kenniscentrum AKMI

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld. opdracht. 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017