Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

In het eerste jaar van je opleiding ontdek je wat je wilt en kunt. Je leert wat het beroep van maatschappelijk werker inhoudt en hoe het werkveld eruit ziet. Aan het einde van het jaar wordt op basis van je studieresultaten bekeken of je door kan gaan met de opleiding.

Het studiejaar bestaat uit vier blokken. In elk blok staat één thema centraal, bijvoorbeeld: identiteit en socialisatie, werken met jong volwassenen, werken met ouderen en vrijwillige hulpverlening. Tijdens trainingen, hoorcolleges en werkcolleges werk je aan één grote opdracht of meerdere kleine opdrachten die allemaal te maken hebben met het centrale thema. Zo wordt het thema geïntegreerd aangeboden met de verschillende werkvormen. Je leert de doelgroepen kennen en ook de instellingen die met deze doelgroepen werken.

Trainingen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. In het eerste jaar leer je basis gespreksvaardigheden zoals contact leggen, luisteren en goede vragen stellen, maar ook hoe je kunt onderzoeken wat precies het probleem van de cliënt is. Je bootst praktijksituaties na samen met acteurs die cliënten spelen tijdens de methodieklessen. Op deze manier kun je oefenen en ervaring opdoen. Je leert je kwaliteiten kennen en verder ontwikkelen.

Om de maatschappelijke context waarin het welzijnswerk plaatsvindt en het menselijk gedrag goed te begrijpen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van basisbegrippen uit de psychologie, sociologie, sociale geschiedenis en filosofie. Daarom krijg je al vanaf het eerste jaar theorieonderwijs in deze vakgebieden.

Je krijgt ook theorielessen in culturele antropologie. Je leert een van de belangrijkste basismethodieken van het maatschappelijk werk: ieder mens kijkt vanuit zijn eigen referentiekader naar de wereld. Hoe je tegen zaken aankijkt wordt bepaald door factoren zoals of je man of vrouw, jong of oud, gezond of ziek, autochtoon of allochtoon bent. Tijdens de vakken Culturele Antropologie: Diversiteit en Culturele Antropologie: Religie leer je je eigen kader kennen, maar ook hoe je omgaat met mensen die vanuit een ander kader naar hun problemen kijken.

Misschien moet je wennen aan het studeren op een hbo-opleiding omdat alles net iets anders gaat dan je gewend bent. In alle blokken van het eerste jaar geeft een docent drie keer per week huiswerkbegeleiding. De inhoud van het programma is gericht op het versterken van je studievaardigheden. 

In het eerste jaar loop je vanaf half oktober minimaal een halve dag per week stage. Deze stageperiode duurt dertig weken. Zo doe je ervaring op in het welzijnswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis of bij een telefonische hulpdienst.

Na afronding van het eerste jaar ontvang je een propedeusecertificaat. Je begint daarna aan de hoofdfase van je opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2016