Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Een studieperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je persoonlijkheid. Het levert je meer op dan studiepunten alleen, zoals kennis van een andere taal en cultuur en internationale contacten. Het heeft ook meerwaarde voor jou persoonlijk: je wordt zelfstandiger, flexibeler en je doet nieuwe ervaringen op.

In tweede jaar kun je deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Je verblijft dan een week in het buitenland en bezoekt daar instellingen en de school waarmee we samenwerken.

In het derde jaar kun je stage lopen in het buitenland. Het International Office onderhoudt contacten met 30 hogescholen en universiteiten in Europa. Ook buiten Europa zijn stages mogelijk. Er zijn contacten met Suriname, Indonesië, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Als je de ambitie hebt om in het buitenland stage te lopen, begin dan op tijd met oriënteren en voorbereiden. Bespreek je ambities met je studiebegeleider en met het International Office. Daar kun je terecht met al je vragen over de studiemogelijkheden in het buitenland.

In het vierde jaar kun je afhankelijk van je minor of het onderwerp van je scriptie naar het buitenland.

De opleiding MWD organiseert verschillende activiteiten om het buitenland ook naar Nederland toe te halen:

  • buitenlandse gastdocenten geven colleges;
  • studenten organiseren internationale congressen;
  • studenten geven supervisie aan buitenlandse studenten die hier stage lopen;
  • de opleiding werkt samen met diverse universiteiten aan internationale projecten.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juli 2017