Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot de duaalopleiding MWD als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau vier, of een vergelijkbaar buitenlands diploma.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Duaal leren is leren en werken op basis van een leer-/arbeidsovereenkomst. Werkgever, opleiding en student sluiten een overeenkomst waarbij ze met elkaar afspreken dat de student een werkplek krijgt aangeboden voor bepaalde tijd op voorwaarde dat de student de opleiding volgt.

De voortgang van de opleiding wordt getoetst door zowel de opleiding als de werkgever. Stagneert de voortgang in opleiding en werk dan heeft dat consequenties voor het vervolg van de opleiding en het dienstverband.

Als student dien je zelf voor een praktijkplaats te zorgen. In het eerste jaar doe je 16 uur praktijkervaring op. In het tweede, derde en vierde jaar gaat het om 20 uur of meer. De praktijkplaats moet worden goed gekeurd door de praktijkcoördinator van de opleiding.

Lees verder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Beheers je de Nederlandse taal onvoldoende?

Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Niet alleen om het onderwijs goed te volgen, maar ook met het oog op jouw toekomstig beroep. Je moet kunnen onderhandelen met instanties, overleg voeren met collega’s en hulpverlening bieden aan cliënten. Om als buitenlandse student toegelaten te worden tot één van onze opleidingen geldt daarom de eis dat je naast een voldoende buitenlands diploma in het bezit bent van een NT2-certificaat.In geval je één van beide onderdelen niet hebt, dan gelden de volgende voorwaarden.

  • Jouw buitenlandse diploma is onvoldoende en je beschikt ook niet over een NT2-certificaat. Dan moet je de toelatingsexamens én een NT2-toets afleggen bij Studentenzaken.
  • Jouw buitenlandse diploma is voldoende, maar je beschikt niet over een NT2-certificaat. Dan moet je een NT2-toets afleggen bij Studentenzaken.
  • Jouw buitenlandse diploma is onvoldoende, maar je beschikt wel over een NT2-certificaat. Dan moet je de toelatingsexamens afleggen.

Vrijstelling

Je krijgt vrijstelling voor de NT2-toets wanneer je het certificaat voor anderstalige aspirant-studenten hbo in Amsterdam hebt behaald van Studentenzaken. In deze cursus wordt de Nederlandse taal onderwezen in combinatie met een aantal vakken gericht op de sociale studies. Meer informatie vind je op Studentenzaken.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017