Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Relevante werkplek

Om de opleiding MWD in deeltijd te kunnen volgen dien je werkzaam te zijn in een voor MWD relevante functie. Aan je werkplek worden bepaalde eisen gesteld, zoals:

  • de student wordt erkend door de praktijkplek als maatschappelijk werker in opleiding;
  • de praktijkplek is voor aanvang van de studie voorgelegd aan het praktijkbureau MWD en goedgekeurd als passende praktijkplek;
  • de student loopt, afhankelijk van de fase van de opleiding 16 tot 20 uur per week stage, in een periode van ongeveer 42 weken per jaar;
  • de praktijkbegeleider van de student in de hoofdfase is een gekwalificeerd maatschappelijk werker (hbo-MWD).

Voor de eisen aan zowel student, praktijk, praktijkbegeleider en opleiding is een uitgebreid kader opgesteld. Meer informatie hierover bij het Stagebureau MWD.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Beheers je de Nederlandse taal onvoldoende?

Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Niet alleen om het onderwijs goed te volgen, maar ook met het oog op jouw toekomstig beroep. Je moet kunnen onderhandelen met instanties, overleg voeren met collega's en hulpverlening bieden aan cliënten. Om als buitenlandse student toegelaten te worden tot één van onze opleidingen geldt daarom de eis dat je naast een voldoende buitenlands diploma in het bezit bent van een NT2-certificaat.In geval je één van beide onderdelen niet hebt, dan gelden de volgende voorwaarden.

  • Jouw buitenlandse diploma is onvoldoende en je beschikt ook niet over een NT2-certificaat. Dan moet je de toelatingsexamens én een NT2-toets afleggen bij Studentenzaken.
  • Jouw buitenlandse diploma is voldoende, maar je beschikt niet over een NT2-certificaat. Dan moet je een NT2-toets afleggen bij Studentenzaken.
  • Jouw buitenlandse diploma is onvoldoende, maar je beschikt wel over een NT2-certificaat. Dan moet je de toelatingsexamens afleggen.

Vrijstelling

Je krijgt vrijstelling voor de NT2-toets wanneer je het certificaat voor anderstalige aspirant-studenten hbo in Amsterdam hebt behaald van Studentenzaken. In deze cursus wordt de Nederlandse taal onderwezen in combinatie met een aantal vakken gericht op de sociale studies. Meer informatie vind je op Studentenzaken .

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017