Hogeschool van Amsterdam

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Bachelor, deeltijd

Tijdens de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) leer je zelfstandig en in samenwerking met andere professionals hoe je mensen met uiteenlopende achtergronden en problemen tot hun recht kan laten komen in onze samenleving. MWD aan de Hogeschool van Amsterdam volg je midden in Amsterdam. Je komt in aanraking met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen.

MWD in deeltijd iets voor jou?

Tijdens de deeltijdopleiding kom je iedere week voor twee of drie dagdelen naar de opleiding. Tegelijkertijd doe je praktijkervaring op in het werkveld voor 16 tot 20 uur per week. Door de combinatie van theorie en praktijk ontstaat een leerzame wisselwerking. Je past de geleerde stof direct toe in de praktijk en je neemt casuïstiek uit de praktijk mee naar de opleiding. Zowel op de opleiding als in de praktijk werk je aan het ontwikkelen van competenties. Competenties zijn gericht op de integratie van kennis, vaardigheden en houding die je gebruikt in de beroepspraktijk.

In het eerste jaar van de opleiding - de propedeuse - oriënteer je je breed op het beroep van maatschappelijk werker. Je maakt kennis met het studeren op een hbo-opleiding en verdiept je in het eerste semester in het werken met cliënten in een agogische instelling. In het tweede semester komen hier de basismethodieken van het maatschappelijk werk bij. Je praat over de theorie en oefent met acteurs tijdens trainingen.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges en werkgroepen. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is ca. 10. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Je studeert af als startbekwame maatschappelijk werker en bent onder andere werkzaam als buddy, reclasseringswerker, jeugdhulpverlener of gezinsbegeleider. Je oefent deze functies zowel in het bedrijfsleven als in non-profit organisaties uit.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in op 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus, via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving word je uitgenodigd voor de studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht