Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

MWD aan de Hogeschool van Amsterdam volg je midden in Amsterdam. Je krijgt bij de opleiding dan ook te maken met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen.

Er is aandacht voor de complexe problematiek van cliënten en het trainen van beroepsvaardigheden. Er is veel ruimte om volgens het concurrency principe praktijkervaringen in de opleiding in te brengen en daarvan te leren en omgekeerd: theorie direct toe te passen in de praktijk. Op deze manier leer je van en in de beroepspraktijk. 

  • Je werkt minimaal 20 uur per week onder begeleiding van een agogisch geschoolde medewerker op hbo-niveau op een relevante werkplek. 
  • Je bent actief betrokken bij verschillende werkzaamheden en je hebt te maken met overleg, consult en planning.
  • Je hebt veel contact met cliënten en voert de hulpverlening in toenemende mate zelfstandig uit. 

Het onderwijs in de hoofdfase is zoveel mogelijk gericht op de praktijk, zodat je hier meteen profijt van hebt in jouw baan. Zo vormen vraagstellingen uit de praktijk de basis voor programma’s, beroepsproducten en studieopdrachten.

Studentbegeleiding heeft een belangrijke rol in het competentiegericht leren. In dit programma reflecteer je regelmatig op alle competenties. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de voor het beroep vereiste competenties. In de propedeuse ligt het accent op oriëntatie op het hbo-onderwijs en de manier van studeren die daarbij hoort, en specifieker op de opleiding MWD en haar competenties. Je leert reflecteren, concrete en haalbare leerdoelen formuleren en zo je eigen ontwikkeling sturen.

In het tweede jaar werk je steeds zelfstandiger en draag je meer verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De rol van de studentbegeleider verschuift dan ook steeds meer van een sturende naar een coachende. Gedurende de hele opleiding leg je dwarsverbindingen met de praktijk Je verwerft je competenties voor een groot deel in de praktijk. Je gebruikt beroepsproducten op de opleiding en maakt opdrachten in de praktijk. 

In het derde en vierde jaar staat reflectie op je persoonlijke ontwikkeling centraal. Je werkt aan je leerdoelen in relatie tot je ontwikkeling in de praktijk en stelt deze zo nodig bij.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017