Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3

In het derde studiejaar concentreer je je op de vakken Integraal Werken, Drang en Dwang en Groepsmaatschappelijk Werk. Integraal Werken is gericht op de veranderingen die in het maatschappelijk werk op dit moment plaats vinden: veranderingen binnen organisaties en manieren van werken. In de andere vakken wordt duidelijk dat je als maatschappelijk werker met complexe problematiek te maken kan krijgen in moeilijke situaties.

Theorie

De vakken Recht, Culturele Antropologie (Diversiteit) en Psychiatrie/Psychose ondersteunen de andere vakken. Tijdens trainingen oefen je hoe je zicht krijgt op de problematiek. Je leert hoe je cliënten ondersteunt, hoe je methoden toepast en op welke manier je passende gesprekken voert. Je raakt vertrouwd met het werken in een organisatie waar op dit moment veel in ontwikkeling is. Je krijgt zicht op de relatie met gemeentelijke instanties en andere hulpverleningsinstellingen en leert zelfstandig onderzoek doen.

Supervisie

In het derde jaar krijg je supervisie. Samen met twee andere studenten en een supervisor reflecteer je op je functioneren in de praktijk en maak je van werkervaringen leerervaringen.

Diagnostisch assessment

Om het werken in de praktijk te ondersteunen leg je bij aanvang van het derde jaar een diagnostisch assessment af. Je praktijkdocent en de praktijkbegeleider vanuit de instelling beoordelen een cliëntgesprek dat je met een acteur voert. Na afloop leg je verantwoording af over de gebruikte theorie tijdens het gesprek en reflecteer je op je eigen houding. Je krijgt van beide assessoren feedback. In de praktijk en de supervisie werk je verder aan je competentieontwikkeling en neem je de feedback mee. Ook wordt je praktijk op niveau 3 getoetst, wat betekent dat je in jaar 4 geen praktijkuitvoering meer hebt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017