Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2

In de hoofdfase van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is het belangrijk dat de praktijk goed aansluit bij de opleiding. Je voert werkzaamheden uit als maatschappelijk werker.

In de eerste helft van het tweede studiejaar leer je tijdens het vak Uitvoering Hulpverlening en Begeleiding onder andere hoe je een hulpverleningsplan maakt en werk je de fases van de hulpverlening uit. Tijdens het vak Kwalitatief Onderzoek maak je kennis met de organisatie en beleid van de instelling en het doen van onderzoek binnen een instelling. Hiernaast volg je de theorievakken Filosofie, Ethiek, Culturele Antroplogie/Zingeving en Gezinsbenadering.

In de tweede helft van het studiejaar volg je het vak Verlies, Trauma en Rouw. In groepsverband werk je aan belangrijke vragen als: wat betekent een ernstig verlies in iemands leven, hoe kun je mensen in de context van verlies en rouw optimaal begeleiden en hoe ga je als professional en als mens om met deze verliessituaties.

In het vak Gezinsbenadering staat het gezin centraal. Je doet kennis op en krijgt inzicht in gezinsomstandigheden en relaties omdat die van grote invloed kunnen zijn op het ontstaan of in stand houden van problemen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende systeem- en communicatietheorieën en opvoedkundige en pedagogische modellen.

De theorievakken Culturele Antropologie/Zingeving en Systeemtheorie ondersteunen de methodiekvakken. In ieder methodiek vak is er niet alleen aandacht voor de theorie en casuïstiek maar train je ook vaardigheden die je als professional nodig hebt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017