Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Internationalisering is een belangrijk onderdeel binnen het studieprogramma. Waar mogelijk wordt het buitenland naar Nederland gehaald; in de vorm van gastsprekers of door internationale literatuur te gebruiken.

Binnen specifieke programma’s wordt aandacht besteed aan methodieken die in het buitenland ontwikkeld zijn of toegepast worden.

Vanuit MWD is er een commissie Internationalisering die zich bezighoudt met beleid en regelzaken. Er is een nauwe samenwerking met het International Office van de faculteit Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017