Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Logistiek en Economie

Na de succesvolle afronding van de opleiding Logistiek en Economie mag je jezelf Bachelor of Business Administration noemen.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 34436. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Logistiek en Economie, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.htm . Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 19 september 2016