Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Logistiek en Economie

Afstuderen en verdedigen

In de eerste helft van het vierde jaar werk je samen met andere studenten in projectgroepen aan actuele logistieke vraagstukken. In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan je afstudeeropdracht. Je kiest zelf een logistiek-economisch vraagstuk en doet hier onderzoek naar en rapporteert hierover in je afstudeerscriptie. Aan het einde van het jaar moet je je afstudeerscriptie mondeling verdedigen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 november 2016