Hogeschool van Amsterdam

Stages en projecten

Logistics Engineering

In de praktijk gebeurt het. Binnen de opleiding Logistics Engineering is dan ook volop ruimte voor projecten en stages. Bedrijven hebben een reëel probleem, jij onderzoekt het en bedenkt oplossingen.

Studenten werkten en werken bij Logistics Engineering o.a. aan de volgende projecten:

Fresh Connection

Project waarbij vierdejaarsstudenten door middel van een game, de productketen - van sinaasappelboom tot Appelsientje - kosten- en klantoptimaal moeten maken.

Beroepsoriëntatie

Tijdens het eerste project in het eerste jaar ontdekken de studenten wat logistiek is. Ze maken een logistieke foto (analyse van een bestaande situatie) van een bedrijf dat ze zelf uitkiezen.

Nissan

Eerstejaarsstudenten onderzoeken wat de meest efficiënte manier is om de auto's die vanuit Japan in Amsterdam aankomen te distribueren Europa.

Zorgpaden

Studenten onderzochten hoe het 'zorgpad' in een ziekenhuis (van binnenkomst bij een arts tot en met de behandelingen) voor de patiënt efficiënter en duidelijker gemaakt kan worden.

Afvalbakken

Project voor afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel waarbij onderzocht werd hoe nieuwe afvalbakken het beste vervoerd en verwerkt kunnen worden en of er daardoor bijvoorbeeld nieuwe vuilniswagens nodig waren.

Van Moof

Optimaliseren van distributie van fietsen bij een bedrijf in Amsterdam waarbij rekening moest worden gehouden met verschillende klantvoorkeuren en manuals in diverse talen voor verschillende landen.

Praktijkopdracht MKB

Onderzoek naar de routing van de producten en de indeling van de stellingen in een magazijn van een groothandel voor de keukenbranche.

 

Voorbeelden van mogelijke stageopdrachten:

Elektriciteitsmeters 

Onderzoek naar hoe slimme elektriciteitsmeters het meest efficiënt kunnen worden uitgerold.

Bestellingen

Hoe kun je het beste de bestellingen van goederen voor een productieproces regelen? Zaken die hierbij aan de orde komen: vervoer, aflevertijden, opslag etcetera.

Omsteltijd

Onderzoek naar het verkorten van de omsteltijd van diverse machines in een productiebedrijf.

Windmolens op zee

Hoe zorg je ervoor dat er altijd reserve-onderdelen beschikbaar zijn in de spaarzame uren dat de zee onderhoud toelaat?

Duurzame en fileloze mobiliteit

Thuiswerkfaciliteiten en autokilometerpreventie organiseren voor bijvoorbeeld IBM.

Schiphol

Hoe zorg je ervoor dat het binnenkomen van de vracht op Schiphol nog beter en efficiënter verloopt?

Anders verpakken

Zoek uit hoe je bloemen en groenten zó verpakt dat je er meer in één rit kunt vervoeren. Minder kosten en minder CO2.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 september 2017