Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Vanuit havo of vwo

Aanvullende eisen
 

Natuur
en Techniek

Natuur
en Gezondheid

Eco-
nomie en Maat-
schappij

Cultuur
en Maat-
schappij

Havo Geen aanvullende eisen Wiskunde B Wiskunde B Wiskunde B
Vwo Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen Geen aanvullende eisen Wiskunde A of B

Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Voor vwo’ers bestaat de mogelijkheid om te versnellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van deze opleiding

Vanuit het mbo

Met een mbo-4-diploma word je toegelaten tot deze opleiding. Bij aanvang van de opleiding is het noodzakelijk om wiskunde op het niveau eindexamen havo wiskunde B goed te beheersen.  

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+-toelatingsonderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 november 2017