Hogeschool van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Wiskunde. Bachelor, voltijd

Hoe groot is de kans op een miljoen in de Staatsloterij? Hoe presenteer je gegevens in een duidelijke grafiek? Als leraar wiskunde laat je leerlingen zien hoe leuk en praktisch wiskunde is en motiveer je hen voor je vak.

De tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde rust op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. In het eerste studiejaar volg je vakken als Analyse, Problemen en Bewijzen, Cijfers en Prognoses, Vectormeetkunde, Kansrekening, Lineaire Algebra en Ruimtemeetkunde. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school, hoe er les gegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen. Je geeft een aantal lessen om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. Ook kies je in het derde jaar een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten circa 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als tweedegraads leraar wiskunde kun je lesgeven in het vmbo, mbo en in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Aanvullende eisen staan in het toelatingsschema.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding