Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de opleiding is een tweedegraadsdiploma wiskunde, een Bachelor of Education Wiskunde of een wo-bachelor Wiskunde met Educatieve Minor vereist.

Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Na een positief advies verstrekt de Examencommissie Masteropleidingen een Bewijs van Toelating. 

Toelatingseisen losse module

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kan je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Er wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 mei 2017