Hogeschool van Amsterdam

Leraar Techniek

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Techniek. Bachelor, voltijd

Hoe maak je Schiphol veiliger? Hoe ontwikkel je hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke beperking? Als leraar Techniek in de onderbouw bedenk je samen met je leerlingen oplossingen hiervoor.

De tweedegraads lerarenopleiding Techniek rust op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de beroepsopdrachten. Deze drie pijlers lopen als een rode draad door je studie. In de beroepsopdrachten krijg je elk semester een grote opdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. In het eerste jaar zijn belangrijke vakken onder andere: Lesgeven in Technologie, De Leeromgeving van de Toekomst en Transport en Mobiliteit. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school, hoe er les gegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In de vak- en vakdidaktieklijn is 'Ontwerpen' een centraal thema. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen. Je geeft een aantal lessen om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. Ook kies je in het derde jaar een minor. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten circa 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als tweedegraads leraar techniek kun je lesgeven in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Aanvullende eisen staan in het toelatingsschema.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding