Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Techniek duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de beroepsopdrachten. In de laatsgenoemde lijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht, waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers. In het derde jaar kies je een minor.

Op  www.studiegids.hva.nl vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 september 2017