Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken en laptop. Deze komen uit op ongeveer € 600 per jaar.

Tegemoetkoming Leraren

Als je een lerarenopleiding volgt, kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming leraren. Dit is een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en in de andere studiekosten. De studentendecaan vertelt je of je ervoor in aanmerking komt.

Studiefinanciering

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Levenlanglerenkrediet

Met een snel veranderende arbeidsmarkt is er behoefte aan voortdurende bij- en omscholing. Het levenlanglerenkrediet maakt het voor iedereen tot 55 jaar die geen recht (meer) heeft op studiefinanciering mogelijk om geld te lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Wil je een erkende opleiding in het mbo of het hoger onderwijs in Nederland volgen? Heb je geen recht meer op studiefinanciering en wordt je lesgeld niet (volledig) vergoed door een andere instantie of een ander persoon (bijvoorbeeld je werkgever of ouders)? Dan kun je het levenlanglerenkrediet aanvragen. Je kunt per jaar het bedrag lenen dat je aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Vraag het krediet aan voordat je opleiding start. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juli 2017