Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Techniek Tweedegraads is in principe een vierjarig traject. De opleiding heeft een flexibel studieprogramma.

Ook is het mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd  aan de examencommissie.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de beroepsopdrachten. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug. 

Beroepsopdrachten en werkplekleren

In de beroepsopdrachten richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar.

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst een aantal dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. 

Vakkennis en Vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek houd je je bezig met technologische thema’s zoals Medische Technologie, De Leeromgeving van de Toekomst en Robotica. Je verdiept je in technische concepten, zoals ontwerpen, en de manier waarop je deze thema’s in je lessen kunt verwerken.  

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma. Let wel dit is een beschrijving van het standaard studieprogramma zoals dat nu wordt aangeboden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 april 2017