Hogeschool van Amsterdam

Leraar Scheikunde

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Scheikunde. Bachelor, voltijd

Wat komt er kijken bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen? Hoe zuiver je oppervlaktewater? Als leraar scheikunde kun je ingewikkelde materie op een heldere manier uitleggen aan leerlingen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers lopen als een rode draad door je studie. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. In het eerste jaar zijn belangrijke vakken onder andere: Stoffen en Materialen in Huis, Licht, Geluid, Elektriciteit en Elektronica, Warmte, Kracht en Beweging en Stoffen en Scheikundige Reacties. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school, de leerlingen en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen. Je geeft een aantal lessen om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. Ook kies je in het derde jaar een minor en één van de afstudeerrichtingen: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als tweedegraads leraar scheikunde kun je lesgeven in het vmbo, mbo of in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Aanvullende eisen staan in het toelatingsschema.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding