Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen.

Extra toelatingsmogelijkheden

Propedeuse Pedagogiek al behaald? 

Ben je in het bezit van een propedeuse Pedagogiek die je behaald hebt bij een andere hogeschool, dan kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding (deeltijd of voltijd). Dit kan niet met een universitaire propedeuse. Je kunt je inschrijven voor de propedeuse via Studielink. Stuur daarnaast een verzoek tot instromen in het tweede jaar mét een kopie van je propedeuse naar de examencommissie Pedagogiek. Stuur tevens een email naar onderwijsbureau-doo@hva.nl waarin je aangeeft dat je wilt instromen in het tweede jaar.

Adres: HvA Onderwijs en Opvoeding t.a.v. examencommissie Pedagogiek Postbus 1025 1000 BA Amsterdam

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

Te weinig vooropleiding maar wel relevante werkervaring?

Heb je niet voldoende vooropleiding (dus geen havo/vwo/mbo 4-niveau), maar heb je wel minimaal drie jaar werkervaring opgedaan op mbo /hbo-niveau in de pedagogische sector? Dan kom je in aanmerking voor een EVC-assessment. Onder mbo niveau verstaan we mbo 4 niveau met leidinggevende taken. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Fransje Damen:  f.a.s.damen@hva.nl.

Deze opleiding is niet duaal te volgen en er is geen instroommogelijkheid in februari.

Voor toelating tot de kopopleiding gelden strikte toelatingseisen: een bachelordiploma Pedagogiek of een bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Kijk voor uitleg over de procedure voor inschrijving op:  Toelatingseisen en wijze van inschrijving Kopopleiding .

Voor vragen over (de procedure van) inschrijven kun je een e-mail sturen naar de instroomcoördinator van de opleiding pedagogiek, Fransje Damen ( f.a.s.damen@hva.nl). Let op: voor plaatsing in de Kopopleiding is de instemming nodig van de examencommissie. De instroomcoördinator zal je daarbij van dienst zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 mei 2017