Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Tijdens het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Pedagogisch en Methodisch Werken, Ontwikkelingspsychologie en Pedagogische gespreksvoering. Ook nu loop je weer stage. Meer informatie over de vakken vind je in de  studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 maart 2017