Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding,
studieloopbaanbegeleiding, excursies en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Verder besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig. Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.

In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 september 2017