Hogeschool van Amsterdam

Zij-instroom in Beroep (gesubsidieerd traject)

Je hebt een baan in het onderwijs, maar bent nog niet bevoegd. Het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een bevoegdheid te halen als leraar in het voortgezet onderwijs. Hiervoor doe je een geschiktheidsonderzoek en krijg je een passend scholingstraject.

Criteria

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende criteria: 

 • je hebt een hbo- of wo-diploma(geen diploma lerarenopleiding) verwant aan het vakgebied waarin je lesgeeft. 
 • je hebt een pabo-diploma.
 • je werkt als onbevoegd docent tweedegraads in het voortgezet onderwijs.
 • je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding.

1.Een uitzondering hierop zijn de opleidingen Leraar Techniek, Leraar Mens en Technologie en Leraar Horeca en Voeding. Bij deze opleidingen kan een mbo niveau 4 diploma volstaan. Via het intakegesprek met de intaker van de opleiding wordt ingeschat of het realistisch is om binnen twee jaar de tweedegraadsbevoegdheid te kunnen halen. 

Het geschiktheidsonderzoek

Fase 1: Voorbereiding

Om te kijken of je in aanmerking komt voor een ZiB-traject, doe je eerst een geschiktheidsonderzoek. Dit onderzoek wijst uit of je geschikt bent om direct voor de klas te staan en binnen twee jaar een tweedegraadsbevoeghdheid te halen. Als de uitslag positief is, ontvang je de geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Bij fase 2 vind je meer informatie over de inhoud van het geschiktheidsonderzoek.

De stappen die je neemt om aan dit onderzoek deel te nemen:

 1. Meld je aan voor het geschiktheidsonderzoek met het aanmeldformulier hieronder. Let op: bij de aanmelding moet je een geldig identiteitsbewijs, een bachelor- of masterdiploma en bij voorkeur de werkgeversverklaring uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand. De school waar je werkt, moet voor afname van het assessment toestemming geven, laat daarom voor die tijd de werkgeversverklaring door je werkgever ondertekenen. Hiermee vraagt de school waar je werkt het geschiktheidsonderzoek aan en gaat akkoord met de kosten. Deze kosten worden pas in rekening gebracht als de datum voor het assessment is vastgesteld.
 2. Op basis van deze aanmelding krijg je een gesprek met de intaker van de gekozen opleiding. Hier volgt een eerste check of je voldoet aan de criteria en wordt bepaald of je al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt om in maximaal twee jaar het Zij-instroom in Beroep traject te kunnen afronden. Het is ook voor jou een check of dit traject wel bij je past.
 3. Als je aan alle criteria voldoet en er vakinhoudelijk geen bezwaar is, ga je naar fase 2.

Bent u het bevoegd gezag van een instelling in het voortgezet onderwijs dan kunt u voor een werknemer die wil deelnemen aan het ZiB-traject een geschiktheidsonderzoek aanvragen bij een lerarenopleiding van zijn/haar keuze.  

Het onderzoek kent de volgende fasen:

 • het samenstellen van een portfolio
 • het uitvoeren van een praktijkopdracht bij de eigen school
 • een reflectiegesprek  en een criteriumgericht interview

Procedure

 1. Een schoolbestuur of schoolleiding vraagt een geschiktheidsonderzoek aan bij de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam
 2. Het geschiktheidsonderzoek beoordeelt of de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te staan.
 3. Na het onderzoek bespreek je samen met de intaker van de opleiding en de cöordinator Zij-instroom in Beroep wat voor jou een passend opleidingstraject is om binnen twee jaar een bevoegdheid te  verwerven. Hiervoor stelt de coördinator Zij-instroom in Beroep een scholingsplan op.

Uit het onderzoek kan blijken:

 • dat de kandidaat ongeschikt is om deel te nemen aan het ZiB-traject. De betreffende persoon kan dan niet deelnemen. De persoon zou nu nog via een reguliere (deeltijd) lerarenopleiding zijn bevoegdheid kunnen halen, maar u heeft dan geen recht op de subsidie zij-instroom.
 • dat de kandidaat geschikt is om deel te nemen aan het ZiB-traject. Met deze geschiktheidsverklaring mag de kandidaat direct ingezet worden voor de klas.

Waarom het geschiktheidsonderzoek?

Het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek is verplicht (Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom). Deze wet stelt mensen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding in staat in het primair of voortgezet onderwijs te werken nadat een positieve geschiktheidsverklaring is afgegeven.

Uitvoering

Bij dit onderzoek zijn interne en externe assessoren betrokken.

Kosten

Kosten geschiktheidsonderzoek: € 2495-.

Meer informatie

Een interessante website is www.lerarenopleidingenamsterdam.nl. Dit is de gezamenlijke website van de Amsterdamse lerarenopleidingen. Hier vind je onder andere informatie over het ZiB-traject, EVC, casussen en antwoorden op veelgestelde vragen. 

Fase 2: Geschiktheidsonderzoek

 1. Eén van de belangrijkste onderdelen van het geschiktheidsonderzoek is het samenstellen van een portfolio waarin je zichtbaar maakt waar je staat op de beroepscompetenties van de docent.
  Je ontvangt een handleiding, waarin precies staat beschreven welke onderdelen het portfolio moet bevatten. In ieder geval neem je je Eerder Verworven Competenties (EVC’s) en behaalde diploma’s in het portfolio op. Over het samenstellen van je portfolio en het geschiktheidsassessment krijg je meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor krijg je na je intakegesprek een uitnodiging. 
 2. Je start met het samenstellen van het portfolio (dit kost gemiddeld 40 uur). Het afgeronde portfolio stuur je naar assessment-foo@hva.nl. Daarna krijg je een uitnodiging voor het geschiktheidsassessment. Tussen het inleveren van het portfolio en  het afronden van het geschiktheidsassessment zit ongeveer 6 tot 8 weken.
 3. Het portfolio wordt beoordeeld door 2 assessoren.
 4. Het assessment wordt afgenomen door twee getrainde assessoren. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Je geeft één of twee lessen.
  2. Je voert een reflectiegesprek over de gegeven lessen.
  3. Je voert een beoordelingsgesprek (d.m.v. een criteriumgericht interview) naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde lessen.

Na afloop krijgt je direct mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen tien werkdagen ontvang je ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment krijg je een geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Met deze geschiktheidsverklaring kan je werkgever de subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal  € 20.000.

Fase 3: De scholing en begeleiding

Je kunt je aanmelden bij de opleiding van je keuze als je de geschiktheidsverklaring en de rapportage van het assessment ontvangen hebt. Als je het traject bij de Hogeschool van Amsterdam voortzet, meld je dan hier aan.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Ben je geïnteresseerd in een ZiB-traject en wil je hier meer informatie over krijgen? Dan kun je een voorlichtingsbijeenkomst bezoeken. Hiervoor kun je je aanmelden via onderwijsbureau-foo@hva.nl. Vermeld in de e-mail de datum waarop je wilt komen, je naam en je e-mailadres. 

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op:

 • 19 april  16:15-17:45         WBH 08A14
 • 31 mei   16:15-17:45         KSH 02A04
 • 21 juni   16:15-17:45         KSH 03A09
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 april 2017