Hogeschool van Amsterdam

Leraar Pedagogiek

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Pedagogiek. Bachelor, deeltijd

De inzichten in hoe jonge en oudere kinderen begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling veranderen voortdurend, net als de wereld waarin ze opgroeien. Als dat je interesseert, dan is Leraar Pedagogiek misschien jouw opleiding.

De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek. In het eerste en tweede jaar loop je stage in het pedagogisch werkveld. Naarmate de studie vordert, nemen de stageperiodes in omvang toe. In het eerste jaar volg je veel verschillende vakken zoals Pedagogiek, Psychologie, Sociologie en Onderzoeksmethoden. Je loopt stage, waarbij je kunt kiezen uit verschillende werkvelden. Zo leer je verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. In het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Ontwikkelingspsychologie, Pedagogisch en Methodisch Werken, Didactische Vaardigheden en Pedagogische Gespreksvoering. Ook nu loop je weer stage. In het derde jaar loop je twee en een halve dag stage als leraar op het mbo. In het vierde jaar volg je gedurende een half jaar een minor naar keuze. Hiermee breng je profilering in je studie aan. Je volgt je lio-stage (leraar-in-opleiding) en je werkt aan je afstudeeropdracht.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten

Lees meer

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op het mbo. Heb je je tweedegraads bevoegdheid? In dat geval kun je kiezen voor de masteropleiding Pedagogiek.

Lees meer

Diploma havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Instromen in jaar 2 kan alleen maar als je een propedeuse pedagogiek van een verwante hbo-opleiding hebt. Met een universitaire propedeuse kun je niet instromen in jaar 2. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/of vrijstelling.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus via hva.studielink.nl. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Maak een afspraak voor een intakegesprek. Dat kan vanaf december. In dit gesprek beoordeelt de intaker van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen. Ook bespreek hoe je studieprogramma eruit komt te zien.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding