Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdvariant van de opleiding Leraar Pedagogiek is in principe een vierjarig traject. In het eerste jaar doe je de propedeuse. Het tweede, derde studiejaar vormen de hoofdfase. Het vierde jaar is de afstudeerfase. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek. In het eerste jaar volg je veel verschillende vakken zoals Pedagogiek, Psychologie, Sociologie en Onderzoeksmethoden. Je loopt stage, waarbij je kunt kiezen uit verschillende werkvelden. Zo leer je verschillende doelgroepen in de grote stad kennen. In het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Ontwikkelingspsychologie, Pedagogisch en Methodisch Werken, Didactische vaardigheden en Pedagogische Gespreksvoering. Ook nu loop je weer stage. In het derde jaar loop je twee en een halve dag stage als leraar op het mbo. In het vierde jaar volg je gedurende een half jaar een minor naar keuze. Hiermee breng je verdieping in je studie aan. Je volgt je LIO-stage (Leraar-in-Opleiding) en je werkt aan je afstudeeropdracht.

Competentiegericht onderwijs

De opleiding is competentiegericht vormgegeven. Hieronder verstaan we gedrag dat laat zien dat je in staat bent om de benodigde kennis, vaardigheden en houdingen in kenmerkende beroepssituaties te integreren. Dit is gebaseerd op de bekwaamheidseisen die vastgelegd zijn in 'De Wet op de Beroepen in het Onderwijs' (BiO) en die gesteld worden aan elke docent in het voortgezet onderwijs. Zie voor de zeven competenties waar het hier om gaat:  https://ctmeter.nl/onderwijs/wet-bio/. Concreet betekent dit voor het opleidingsprogramma dat alleen beroepsvaardigheden in het programma staan opgenomen en geen (pure) vakkennis meer aangeboden wordt. Je leert op de opleiding, op je stageschool en van elkaar.

Kopopleiding

Als je in het bezit bent van een bachelordiploma van een relevante vooropleiding, kan je onder bepaalde voorwaarden de opleiding in één jaar afronden. Kijk voor meer informatie op de pagina van  de Kopopleiding.

Het curriculum

Hieronder hebben we het ‘curriculum’ van de opleiding op een rijtje gezet, ofwel het overzicht van de vakken tijdens de vier jaar van de opleiding. Wil je precies weten welke vakken je wanneer krijgt en wat die vakken inhouden? Kijk dan in de studiegids. Daar vind je alles terug.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 januari 2018