Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

Tijdens het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Pedagogisch en Methodisch Werken, Ontwikkelingspsychologie en Pedagogische gespreksvoering. Ook nu loop je weer stage. Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids.

In het tweede jaar komt de nadruk te liggen op het werkplekleren. Bijna de helft van de tijd (45 procent) wordt aan stage besteed. De (theoretische) voorbereiding op het lesgeven en het begeleiden van groepen neemt 30 procent van de opleidingstijd in beslag. Alle verworven competenties komen aan het eind van dat jaar samen in een afstudeerwerkstuk. De toetsing van de competenties gaat via Bekwaamheidsproeven. Daarin laat je zien dat je in staat bent om de benodigde kennis, vaardigheden en houdingen in kenmerkende beroepssituaties te integreren. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 oktober 2017