Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Het eerste jaar is een gemeenschappelijk jaar met de algemene opleiding Pedagogiek. Je krijgt vakken als Pedagogiek, Psychologie, Sociologie en Onderzoeksmethoden. Tijdens je hele studie doe je praktijkervaring op - je leert het vak immers nergens beter dan in de praktijk. Al vanaf het begin worden leren en werken effectief gecombineerd. Dat noemen wij werkplekleren. In het eerste jaar al ga je meteen aan het werk in het onderwijs, maar ook in de jeugdzorg of kinderopvang. Aan het eind van het eerste jaar kies je voor de lerarenopleiding Pedagogiek of de opleiding Pedagogiek.

Vakinhoud

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids.

In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan de basiskennis (body of knowledge), die nodig is om als leraar Pedagogiek aan de slag te gaan. Daarnaast wordt, vanaf het tweede blok (er zijn er vier per jaar) uitdrukkelijk aandacht besteed aan de toekomstige beroepspraktijk via het onderdeel werkplekleren: de stage. Qua omvang is dat 20 procent van de studietijd. Daarnaast is ook plaats ingeruimd voor beroepsvoorbereidende onderdelen als Didactiek en Klassenmanagement en Communicatie en Cultuur in de Klas.

 • Pedagogiek
 • Inleiding opvoedingsondersteuning
 • Diversiteit in de grote stad
 • Communiceren met kinderen
 • Psychologie
 • Onderzoeksmethoden
 • Inleiding Jeugdzorg
 • Communiceren en ict
 • Inleiding Kinderopvang
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Sociologie
 • Inleiding onderwijs
 • Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
 • Werkplekleren
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 oktober 2017