Hogeschool van Amsterdam

Kopopleiding

De kopopleiding Leraar Pedagogiek is een praktijkgerichte lerarenopleiding die het mogelijk maakt om binnen één jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen. Met deze tweedegraads bevoegdheid kan je werken in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo).

De kopopleiding Leraar Pedagogiek bestaat bijna in zijn geheel uit voorbereiding op het leraarschap. Met de goede vooropleiding kun je je in één jaar pedagogisch en didactisch scholen. De opleiding is sterk gericht op de praktijk. Je start met een korte oriëntatie op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en al snel begin je ondersteunende taken uit te voeren. In de tweede helft van het jaar verzorg je zelf onderwijs (LIO-stage). Tegelijkertijd werk je aan onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met verschillen en didactiek.

Als rode draad door de kopopleiding loopt een intervisie- en reflectietraject. Daarin leer je samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. Je moet erop rekenen dat je minimaal 2,5 dag beschikbaar moet zijn voor stagedagen. Tijdens je stage word je begeleid door een coach van de school en door een docent van de lerarenopleiding.

De kopopleiding duurt een jaar. Je hebt 42 lesweken en de lesdagen zijn op maandag of woensdag. De contacttijd bestaat uit onder meer uit hoor- en werkcolleges, stage- en studiebegeleiding en tentamens.  Je hebt circa 8 contacturen per week. Voor stage moet je rekening houden met 2,5 dag (20 uur) per week.  Deze loop je in het toekomstig beroepenveld: het mbo.

Je komt in aanmerking voor de kopopleiding Leraar Pedagogiek als je in het bezit bent van een bacherloropleiding Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een masteropleiding Pedagogiek . Je hebt namelijk een diploma nodig die direct aansluit bij het schoolvak, omdat de kopopleiding bijna in zijn geheel bestaat uit voorbereiding op het leraarschap.

Je meldt je aan voor de kopopleiding door een e-mail met een kopie van je diploma en kopie van je ID naar Daphne Clement via d.clement@hva.nl  te sturen. Ook voor inhoudelijke vragen kun je hier terecht. Indien je voldoet aan de toelatingseisen, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin bespreek je of de opleiding bij je past. Voor plaatsing in de kopopleiding heb je instemming nodig van de examencommissie. Met een positief advies en instemming kun je je van 1 oktober 2017 tot uiterlijk 31 augustus 2018 inschrijven via Studielink.

NB: De kopopleiding is niet toegankelijk voor personen met een buitenlands diploma.

Contactpersoon

Voor de kopopleiding is Daphne Clement (d.clement@hva.nl) de contactpersoon.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 november 2017